xtrade logo

Tranzacţionaţi cu Xtrade

Platforma noastră avansată și inovatoare de tranzacționare vă oferă speaduri și marje competitive pe întreaga noastră gamă extinsă de instrumente CFD.

Tranzacţionaţi CFD-uri cu Xtrade

Contracte pentru diferenţă (CFD-uri) cu Xtrade – modul flexibil de a tranzacţiona pe pieţele financiare.

Tranzacţionarea CFD-urilor le permite traderilor să deschidă o poziţie pentru valoarea viitoare a unui activ, reflectând opinia traderului că aceasta va creşte sau va scădea.

Începeţi acum! Tranzacţionaţi CFD-uri pe acţiuni, mărfuri, indici sau perechi valutare.

Fără comisioane – Spreaduri fixe!

Spreaduri fixe între preţurile de cumpărare şi de vânzare. Profitaţi de tranzacţionare fără comisioane! Pentru a vedea tarifele noastre, Faceţi clic aici.

Tranzacţionaţi CFD-uri cu efect de levier

Profitaţi de avantajele unor marje mici pentru CFD-uri. Beneficiaţi de un acces larg la o piaţă financiară, investind doar o sumă relativ mică din capitalul dvs.

Profitaţi de creşterile sau scăderile pieţei

Utilizaţi predicţiile dvs. privind piaţa pentru a decide deschiderea unei poziţii de cumpărare sau vânzare. Tranzacţionaţi pe termen lung sau scurt.

Deschideţi un cont de tranzacţionare pe Xtrade

Deschiderea unui cont XTrade durează mai puţin de 2 minute. Alimentaţi-vă contul folosind un card de credit, Skrill sau prin transfer bancar.

Lista CFD-urilor

DESCRIEREA PRODUSULUI PENTRU "CONTRACTE PENTRU DIFERENŢĂ" (CFD-uri)

Condiţii de tranzacţionare

Clientul a luat la cunoştinţă şi înţelege că Compania nu va oferi clientului sfaturi legate de CFD-uri, bunurile în cauză pentru CFD-uri şi (dacă este cazul) bursele pe care sunt tranzacţionate bunurile în cauză, şi nici recomandări referitoare la investiţii, inclusiv atunci când clientul va solicita astfel de sfaturi şi/sau recomandări. Clientul va lua toate deciziile, inclusiv pe cele legate de investiţii, de unul singur.

Pierdere posibilă maximă

Prin definiţie, CFD-urile (Contractele pentru diferenţă) nu acordă drepturi (sau obligaţii) asupra bunului în cauză. Compania va furniza (sau după caz, va scădea) din contul de tranzacţionare al clientului, valoarea monetară a unui contract de CFD-uri încheiat. Această valoarea monetară va reprezenta diferenţa dintre preţul de deschidere şi închidere a unei poziţii CFD (deschisă sau închisă la iniţiativa clientului), minus orice alte cheltuieli premium suportate. Acest rezultat net poate fi negativ (pierdere) sau pozitiv (profit). Pierderea posibilă maximă pentru orice client nu este numai marja utilizată pentru a deschide o poziţie CFD, dar se poate extinde parţial sau în totalitate şi asupra sumei depuse de client în contul de tranzacţionare. Atunci când pierderile clientului se extind în totalitate asupra sumei depuse, toate poziţiile deschise vor fi lichidate şi soldul disponibil va fi egal cu 0. În cazul în care soldul clientului ajunge sub 0 (adică, sold negativ), Compania va readuce soldul respectiv la 0 (protecţia pentru soldul negativ), în conformitate cu cerinţele de reglementare. Consultaţi exemplul numeric de mai jos.

Volatilitate:

Preţul unui CFD este rezultat din preţul bunului în cauză (inclusiv acţiuni, indici, mărfuri şi ETF-uri; consultaţi secţiunea noastră lista de CFD-uri pentru detalii) care pot fi extrem de volatile. Preţurile instrumentelor financiare şi ale bunului în cauză pot fluctua rapid şi pe o gamă foarte largă, fără a putea fi controlate de client sau Companie. În anumite condiţii, comanda clientului poate fi efectuată la preţurile declarate. Preţurile instrumentelor financiare şi ale bunurilor în cauză vor fi influenţate de, printre altele, schimbările politicii naţionale şi internaţionale, evenimentele economice şi condiţiile predominante ale pieţei relevante.

Tranzacţiile extrabursiere din instrumentele financiare derivate:

CFD-urile oferite de Companie sunt tranzacţii extrabursiere (adică, over-the-counter), în timp ce platforma online de tranzacţionare pusă la dispoziţie de Companie nu este legată de o piaţă reglementată sau un sistem multilateral de tranzacţionare, cum ar fi bursele de valori autorizate.


Condiţii de tranzacţionare sunt stabilite de Companie, sub rezerva oricăror obligaţii pe care le avem de a oferi cea mai bună executare, de a acţiona rezonabil şi în conformitate cu Acordul cu clienţii şi Politica de acordare a unui interes superior şi de executare a ordinelor. Fiecare CFD deschis de un client prin intermediul platformei noastre de tranzacţionare are ca rezultat introducerea unui ordin către Companie; aceste ordine se pot închide doar de către Companie şi nu transferabile către altă persoană.

Levier:

Pentru a plasa un ordin de CFD, clientul trebuie să finanţeze şi să menţină marja. De obicei, marja este o sumă relativ modestă, proporţională cu valoarea noţională a contractului global în valori monetare. Acest lucru înseamnă că un client va tranzacţiona folosind „levierul”. Prin urmare, mişcările relativ mici ale pieţelor pot duce la o mişcare proporţional mult mai mare în ceea ce priveşte valoarea poziţiei clientului, fie în favoarea sau defavoarea acestuia.

Dacă piaţa se mişcă în defavoarea poziţiei clientului şi/sau cerinţele marjei cresc, clientului i se poate solicita să depună fonduri suplimentare într-un termen scurt pentru a-şi putea păstra poziţia. Nerespectarea unei cerinţe de a depune fonduri suplimentare poate duce la închiderea poziţiei(iilor).


Clienţii ar trebui să-şi monitorizeze conturile de tranzacţionare şi să ia măsurile corespunzătoare, întrucât levierul poate mări pierderile şi/sau profiturile. Compania nu monitorizează conturile clienţilor şi nu poate lua decizii referitoare la poziţiile deschise în numele clientului.


Exemplu:

Să presupunem că depunerea clientului în contul de tranzacţionare a fost de 2.000 USD şi levierul efectiv aplicat este de 1:100. Prin urmare, valoarea noţională maximă posibilă pe care clientul o poate tranzacţiona este 200.000 USD (100 levier X 2.000 USD).


Să presupunem că un client a deschis o poziţie CFD cu o valoare noţională de 100.000 USD (marja iniţială folosită pentru această poziţie este 1.000 USD). Dacă piaţa în cauză se mişcă cu 2,1% în defavoarea clientului, acest lucru va duce la o micşorare a capitalului clientului cu 2.100 USD şi, în consecinţă, poziţia va fi închisă automat iar clientul va pierde suma depusă. Ţinând cont că valoarea depusă de client a fost 2.000 USD, în timp ce pierderile s-au extins la 2.100, clientul va pierde suma depusă, însă nu va fi obligat să ramburseze suma rămasă de 100 USD.


Pe de altă parte, dacă piaţa se mişcă cu 2,1% în favoarea clientului, acest lucru va duce la o creştere a capitalului de 2.100 USD, care nu va fi creditat în contul de tranzacţionare al clientului până când acesta nu închide poziţia.


Reţineţi că, din motive de simplificare, efectele comisioanelor (cum ar fi taxele premium) nu au fost luate în calcul în exemplul de mai sus. Pentru a afla mai multe despre taxele şi/sau comisioanele Companiei faceţi clic aici.

Diminuarea riscurilor

Compania oferă instrumente de diminuare a riscurilor, cum ar fi Oprirea pierderii, care poate limita suma pe care o poate pierde clientul.

Clientul este responsabil de plasarea, din proprie iniţiativă, a unei instrucţiuni de Oprire a pierderii. Atunci când se plasează o Oprire a pierderii după deschiderea unei poziţii, aceasta se va închide automat pe baza limitelor alese de client.


Cu toate acestea, clientul a luat la cunoştinţă şi acceptă că aceste instrumente de diminuare a riscurilor nu sunt garantate să funcţioneze întotdeauna corespunzător şi, în special, atunci când există condiţii nefavorabile ale pieţei. În plus, în anumite condiţii de piaţă, preţul de executare a unui ordin de Oprire a pierderii poate fi mai mare decât preţul stabilit de client, şi pierderile acumulate pot fi mai mari decât cele preconizate.

Natura şi caracteristicile produsului

Tranzacţionarea de CFD-uri este foarte speculativă şi extrem de riscantă şi nu este adecvată pentru toţi membrii publicului larg, ci doar pentru investitorii care:


  1. înţeleg, au luat la cunoştinţă şi sunt dispuşi să îşi asume riscuri economice, juridice şi de altă natură.
  2. ţin cont de situaţia financiară personală, resursele financiare, stilul de viaţă şi obligaţii, şi care sunt capabili să-şi asume, din punct de vedere financiar, pierderea întregii investiţii.
  3. deţin cunoştinţele şi experienţele necesare să înţeleagă tranzacţionarea de CFD-uri.

Instrumentele financiare oferite de Companie sunt CFD-uri în totalitate, adică, instrumente financiare derivate a căror valoare provine dintr-o serie de bunuri în cauză (cum ar fi acţiuni tranzacţionate la bursă, perechi valutare, futures de mărfuri şi ETF-uri).

Tranzacţii Forex cu serviciul CFD al platformei Xtrade

Piaţa de schimb valutar (Forex, FX sau piaţa valutară) este o piaţă financiară globală destinată tranzacţionării valutelor. Aceasta este piaţa internaţională cu cel mai mare volum de tranzacţii, având un volum zilnic de peste 4 trilioane de dolari.

Bucuraţi-vă de avantajele participării la o comunitate online tot mai mare de tranzacţii valutare şi începeţi să tranzacţionaţi perechi valutare importante precum EUR/USD, USD/JPY şi GBP/USD.

Fără comisioane – Spreaduri fixe!

Spreaduri fixe între preţurile de cumpărare şi cele de vânzare: EUR/USD 2-5 pips Profitaţi de tranzacţionare fără comisioane! Pentru a vedea tarifele noastre, Faceţi clic aici.

Asistenţă profesionistă pentru tranzacţionare

Instrumentele noastre grafice, analitice şi automatizate vă oferă avantajul necesar pentru a participa cu succes la cele mai profitabile pieţe financiare de tranzacţii valutare.

Tranzacţii valutare cu efect de levier

Creşteţi randamentul potenţial al investiției folosind poziţia de levier pentru CFD-uri cu marjă. Reţineţi că levierul măreşte domeniul de aplicare atât pentru randamentul, cât şi pentru pierderea investiţiei iar acesta trebuie folosit cu atenţie.

Deschideţi un cont live şi începeţi acum să tranzacţionaţi!

Deschiderea unui cont XTrade durează mai puţin de 2 minute. Alimentaţi-vă contul folosind un card de credit, Skrill sau prin transfer bancar.

Lista perechilor valutare

Tranzacţionaţi CFD-uri pe acţiuni cu Xtrade

Profitaţi cu un serviciu de tranzacţionare a acţiunilor pe deplin flexibil şi specializat.

Contractele pentru diferenţă (CFD-uri) vă oferă beneficiile tranzacţiilor cu acţiuni. Profitaţi de oportunităţile pieţei, doar cu un depozit al marjei pentru acţiunile reale.

Când tranzacţionaţi CFD-uri, investiţi în probabilitatea ca preţul să crească sau să scadă. Nu cumpăraţi sau vindeţi acţiuni reale.

Începeţi să tranzacţionaţi acţiuni

Tranzacţionaţi CFD-uri pe acţiuni pe cele mai mari pieţe din lume: SUA, Germania, Spania, Franţa şi altele. Pentru a vedea tarifele noastre, Faceţi clic aici.

Stabiliţi în prealabil profitul şi pierderile dvs.

Stabiliţi limite automate pentru tranzacţiile dvs. Utilizaţi instrumentele platformei Xtrade pentru a închide automat poziţii atunci când se atinge preţul stabilit.

Deschideţi un cont live - Rapid şi uşor

Deschiderea unui cont XTrade durează mai puţin de 2 minute. Alimentaţi-vă contul folosind un card de credit, Skrill sau prin transfer bancar.

Lista acţiunilor

Tranzacţionaţi CFD-uri pe indici cu Xtrade

CFD-urile pe indici bursieri sunt instrumente financiare care reprezintă valoarea unor grupuri de indici ale companiilor cotate la bursă. Tranzacţiile CFD-urilor pe indici vă oferă o gamă largă de oportunităţi de investiţii. Aveţi posibilitatea de a profita de creşterea şi de scăderea pieţelor.

Diversificaţi-vă portofoliul

Tranzacţionaţi indici globali majori, precum S&P 500, Dow Jones, NASDAQ, GER 30, JPN 225 şi obţineţi acces imediat la industriile şi economiile globale.

Fără comisioane – Spreaduri fixe!

Spreaduri fixe între preţurile de cumpărare şi cele de vânzare. Profitaţi de tranzacţionare fără comisioane! Pentru a vedea tarifele noastre, Faceţi clic aici.

CFD-uri pe indici globali cu levier

Folosiți sume mici de capital al marjei și obțineți efectul tranzacționării cu sume mari. Reţineţi că levierul măreşte domeniul de aplicare atât pentru randamentul, cât şi pentru pierderea investiţiei iar acesta trebuie folosit cu atenţie.

Rate în timp real ale indicilor

Începeţi să tranzacţionaţi acum şi obţineţi acces la ratele gratuite şi în timp real ale indicilor. Actualizarea continuă în timp real a graficelor permite o analiză pe termen lung a modificărilor ratelor.

Deschideţi un cont live - Rapid şi uşor

Deschiderea unui cont XTrade durează mai puţin de 2 minute. Alimentaţi-vă contul folosind un card de credit, Skrill sau prin transfer bancar.

Lista indicilor

Tranzacţionaţi CFD-uri pe mărfuri cu Xtrade

Obţineţi acces imediat la cele mai populare mărfuri disponibile direct de pe platforma noastră de tranzacţionare: aur, petrol, argint şi altele. Cu Xtrade, puteţi tranzacţiona mărfuri în acelaşi mod în care tranzacţionaţi perechi valutare, fără a cumpăra sau vinde fizic bunul respectiv.

Fără comisioane – Spreaduri fixe!

Spreaduri fixe între preţurile de cumpărare şi cele de vânzare. Profitaţi de tranzacţionare fără comisioane! Pentru a vedea tarifele noastre, Faceţi clic aici.

Tranzacţionaţi CFD-uri pe mărfuri cu efect de levier

Tranzacționați pe toate piețele de mărfuri pe care le oferim, de la țiței și metale prețioase la cafea, bumbac și alte mărfuri. Levierul de CFD vă permite să folosiți o depunere a marjei pentru a crește valoarea poziției dvs. de tranzacționare. Reţineţi că levierul măreşte domeniul de aplicare atât pentru randamentul, cât şi pentru pierderea investiţiei iar acesta trebuie folosit cu atenţie.

Stabiliţi în prealabil un ordin pentru poziţie

Utilizaţi predicţiile dvs. privind piaţa pentru a decide deschiderea unei poziţii de cumpărare sau vânzare. Tranzacţionaţi oportunităţile care rezultă din creşterea şi scăderea pieţei.

Controlul asupra profitului şi pierderii

Datorită instrumentelor noastre avansate de tranzacţionare, puteţi stabili limite predefinite pentru profit/pierdere. Poziţia se va închide atunci când sunt atinse valorile stabilite de dvs.

Deschiderea unui cont XTrade durează mai puţin de 2 minute. Alimentaţi-vă contul folosind un card de credit, Skrill sau prin transfer bancar.

Lista mărfurilor

Tranzacţionaţi ETF-uri cu Xtrade

Descoperiţi un nou mod de tranzacţionare cu ajutorul gamei noastre de ETF-uri.

ETF-urile (fonduri tranzacţionate la bursă) sunt titluri de plasament negociabile care includ o selecţie sau un grup de instrumente asociate. Acestea sunt concepute să monitorizeze performanţa sectoarelor, mărfurilor, obligaţiunilor, valutelor, indicilor şi a măsurilor pentru volatilitate.

ETF-urile oferă acces la un portofoliu de instrumente financiare, dar prezintă beneficiul suplimentar de a putea fi tranzacţionate la fel ca acţiunile la bursa de valori.

Fără comisioane – Spreaduri fixe!

Spreaduri fixe între preţurile de cumpărare şi cele de vânzare. Profitaţi de tranzacţionare fără comisioane! Pentru a vedea tarifele noastre, Faceţi clic aici.

Instrumente profesioniste de tranzacţionare

Menţineţi-vă la zi şi fiţi informat cu ajutorul datelor de piaţă furnizate în timp real şi al unei selecţii variate de instrumente grafice, analitice şi automate, disponibile pe toate platformele noastre - web, mobil şi tabletă.

Gamă variată de instrumente

Îmbogăţiţi-vă experienţa de tranzacţionare cu peste 1.000 de instrumente financiare şi peste 25 de ETF-uri pentru plasarea de tranzacţii.

Deschiderea unui cont XTrade durează mai puţin de 2 minute. Alimentaţi-vă contul folosind un card de credit, Skrill sau prin transfer bancar.

Lista ETF-urilor

Tranzacţionaţi obligaţiuni guvernamentale cu Serviciul CFD oferit de Xtrade

Descoperiţi o nouă metodă de tranzacţionare cu gama noastră de instrumente de datorie de top.

CFD-urile pentru datoria publică sunt instrumente financiare care monitorizează valoarea celor mai importante certificate guvernamentale. Acestea sunt concepute să monitorizeze performanţa biletelor de trezorerie vechi de 5, 10 şi 30 de ani din S.U.A., obligaţiunilor guvernamentale pe termen lung din Marea Britanie şi obligaţiunilor în euro vechi de 10 ani.

Aceste CFD-uri noi oferă acces în lumea datoriei publice şi deţin avantajul suplimentar de a fi tranzacţionabile ori de câte ori bursele sunt deschise.

Fără comisioane – Spreaduri fixe!

Spreaduri fixe între preţurile de cumpărare şi cele de vânzare. Bucuraţi-vă de tranzacţionarea fără comisioane! Pentru a vedea tarifele noastre, Faceţi clic aici.

Instrumente profesioniste de tranzacţionare

Menţineţi-vă la zi şi fiţi informat cu ajutorul datelor de piaţă furnizate în timp real şi al unei selecţii variate de instrumente grafice, analitice şi automate, disponibile pe toate platformele noastre - web, mobil şi tabletă.

Gamă variată de instrumente

Îmbogăţiţi-vă experienţa de tranzacţionare cu instrumente referitoare la datoriile financiare ale guvernelor din S.U.A., Marea Britanie şi Germania.Deschiderea unui cont XTrade durează mai puţin de 2 minute. Alimentaţi-vă contul folosind un card de credit, Skrill sau prin transfer bancar.

Listă cu obligaţiuni

Tranzacţionaţi CFD-uri pe cripto-monede cu Xtrade

Obţineţi acces imediat la cele mai populare cripto-monede disponibile direct de pe platforma noastră de tranzacţionare: Bitcoin, Litecoin, Dash şi Ethereum.

Tranzacţionaţi cele mai populare instrumente de pe piaţa financiară, care au adus câştiguri de peste ~1500% de la începutul anului 2017.


Până la sfârşitul anului 2016, au fost introduse şi au funcţionat simultan peste 700 de monede digitale. Ţinând cont de acest aspect, nu a surprins faptul că în 2017, volumul total al tranzacţiilor pe piaţa valutară a atins 98.352.688.563 $. Această sumă fantastică este şi mai uluitoare atunci când ne gândim că această piaţă a început cu numai 8 ani înainte.

Un mare avantaj al monedelor digitale este acela că nu aparţin unei anumite ţări sau bănci, rămânând lichide nu numai în timpul orelor obişnuite de tranzacţionare, dar şi pe tot parcursul weekendului şi sărbătorilor, putând fi tranzacţionate non-stop*.

Piaţa valutară digitală este extrem de volatilă şi prezintă tendinţe drastice.

CFD-urile pe cripto-monede

CFD-urile pe cripto-monede (Contracte pentru diferenţă) oferă o posibilitate de a tranzacţiona pe piaţa cripto-monedelor fără să fie necesară deţinerea fizică de monede.

Un cripto CFD reprezintă un contract între cumpărător şi vânzător în care, de obicei, vânzătorul va plăti cumpărătorului diferenţa dintre valoarea actuală a cripto-activului şi valoarea sa de la finalul contractului.

Fără comisioane – Spreaduri fixe!

Spreaduri fixe între preţurile de cumpărare şi cele de vânzare. Bucuraţi-vă de tranzacţionarea fără comisioane! Pentru a vedea tarifele noastre, Faceţi clic aici.

Tranzacţionaţi CFD-uri pe cripto-monede cu levier

Creşteţi potenţialul de tranzacţionare cu ajutorul instrumentului cu efect de levier. Reţineţi că efectul de levier vă poate aduce câştiguri dar şi pierderi şi că trebuie să îl folosiţi cu atenţie.Deschiderea unui cont XTrade durează mai puţin de 2 minute.Alimentaţi-vă contul folosind un card de credit, Skrill sau prin transfer bancar.

Lista cripto-monedelor

Ready to trade?

Get started with your Xtrade account today

Tranzacţionarea CFD-urilor implică riscuri semnificative de pierderi. Tranzacţionarea FX/CFD-urilor implică un nivel ridicat de risc şi puteţi pierde tot capitalul investit. Asigurați-vă că înțelegeți riscurile implicate.