Phone Verification Bonus

Verify your phone and receive a $25 CASH bonus.

  1. Login to your account.
  2. Select Account Options > Phone Verification.
  3. Submit valid phone number, enter code received by SMS and receive your instant cash bonus.

*The bonus is available once per phone number. It is generated and assigned to you by entering a code received by SMS.

*Cash bonus is credited to your equity and can be used for trade. To redeem it, you are required to reach 300 XPoints within 30 days.

Every instrument gives different XPoints (trader points) per amount traded.

Rachunek rzeczywisty
Otwórz rachunek i zyskaj dostęp do naszej szerokiej gamy instrumentów CFD.$25 Premia pieniężna Bez wymaganej wpłaty.
*Obowiązują stosowne warunki.
Inwestycje w kontrakty CFD wiążą się ze znacznym ryzykiem straty. Inwestycje w waluty obce/kontrakty CFD wiążą się ze znaczącym ryzykiem, a inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał. Należy upewnić się, że ryzyko to jest zrozumiałe.