xtrade logo

Obchodní informace

Kontrola rizik a typy příkazů

Nakupujte a prodávejte za tržní ceny

Jako obchodník na trhu můžete použít Xtrade pro nakupování a prodávání CFD nástrojů za aktuální tržní cenu (ve střední části cenového rozpětí, které je nastaveno pro každý jednotlivý nástroj). Xtrade nabízí typy příkazů, které jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Xtrade dává k dispozici limitní příkazy, které vám pomohou minimalizovat riziko.

Příkaz Stop Loss (maximální ztráta)

Příkaz Stop Loss je výborný způsob, jak zabránit vzniku velké ztráty v případě, kdy se určitý nástroj (podíly, forex, komodity nebo index) posune nepříznivým směrem. Příkaz Stop Loss dá pokyn Xtrade k uzavření pozice tehdy, když nebo pokud určitý nástroj dosáhne specifikované ceny.

Když akcie dosáhne tuto cenu, příkaz Stop Loss se stává tržím příkazem. Tržní příkaz dá okamžitě pokyn Xtrade k uzavření pozice za nejlepší možnou cenu. Uvědomte si však prosím, že na nestálém trhu nemusíte dostat stejnou cenu, jakou očekáváte, ale cenu, která se bude očekávané blížit.

Příkaz Stop Loss lez rovněž použít k ochraně zisků u akcií, které se pohybují v příznivém směru. Cenu můžete opakovaně nastavovat pro uzavření pozice a při dosažení ceny dá příkaz Stop Loss pokyn Xtrade k uzavření pozice.

Příkaz Take Profit

Příkaz Take Profit Order (Limit Profit) je skvělý způsob, jak chránit zisky v případě, že se cena nástroje (podíly, forex, komodity nebo index) pohybuje v příznivém směru. Příkaz Take Profit dá pokyn Xtrade k uzavření pozice tehdy, když nebo pokud určitý nástroj dosáhne specifikované ceny.

POZNÁMKA: Za abnormálních tržních podmínek se mohou CFD rychle měnit jako odraz nepředvídatelných událostí, které neovlivní ani firma, ani vy. Následkem toho vaše instrukce pro zastavení ztrát nemusí být provedeny s deklarovanou cenou (může se uplatnit negativní skluz). Proto za abnormálních tržních podmínek nemusí příkaz “stop loss” zaručit minimalizaci ztrát.

Obchodování s CFD je spojeno s vysokým rizikem ztráty. Obchodování FX/CFD zahrnuje značnou míru rizika a můžete ztratit celý svůj investovaný kapitál. Ujistěte se, že jste pochopil/a rizika.