xtrade logo

Obchodní informace

Finanční páka a marže

Finanční páka

 Finanční páka je mechanismus, kterým váš vklad CFD marže kontroluje aktivum několikrát větší hodnoty a nabízí zesílený obchodní dopad a rychlejší návratnost. Například: Váš vklad je 1 000 dolarů, vlastní kapitál je 1 000 dolarů a nabízená finanční páka je 1:50. Vaše částka využitím pákového efektu bude 1 000 x 50 = 50 000 dolarů. Požadované cenné papíry (vklad marže) se zobrazí na každé obchodní rozevírací obrazovce. Finanční páka je metoda používaná ke znásobení zisku, avšak pákový efekt může též znásobit ztráty. Pamatujte, čím vyšší pákový poměr, tím vyšší je riziko vaší ztráty vloženého kapitálu. Pákový poměr může působit jak ve výš prospěch tak k vaší škodě.

 Vezměte na vědomí, že požadavky na marži se obvykle zvyšují úměrně k hodnotě podkladového aktiva obchodu.

Co je výzva k dodatkové úhradě

Vaše marže je monitorována v reálném čase a poskytuje vám užitečné informace o tom, jak si na tom za všech okolností stojíte. Úroveň udržovací marže je minimální výše vlastního kapitálu potřebného k udržení otevřené pozice. Pokud hodnota vlastního kapitálu poklesne pod požadovanou minimální částku, Xtrade automaticky vyvolá výzvu k dodatkové úhradě (tzv. margin call) a zavře všechny otevřené pozice, dokud účet vlastního kapitálu nepřekročí požadavek na úroveň udržovací marže.

Příklad výzvy k dodatkové úhradě:

Zaregistrovali jste se a prostřednictvím kreditní karty jste vložili 10 000 dolarů:

 • Vlastní kapitál: 10 000 dolarů (Vklady - výběry + zisk/ztráta z otevřených pozic).
 • Disponibilní zůstatek: 10 000 dolarů (Zůstatek + zisk/ztráta z otevřených pozic - počáteční marže).
 • Zisk/ztráta = 0 dolarů (Celkový zisk/ztráta ze všech otevřených pozic, včetně denních prémií).

10.20 - nakoupíte 200 podílů Google (CFD) za 540,00 dolarů.
Celková částka vašeho nákupu je: 200*540 dolarů = 108 000 dolarů.
Počáteční marže, která je potřebná pro 200 podílů Google, je 2 %: 2 160 dolarů.
Počáteční marže, která je potřebná pro udržení 200 podílů Google, je 1 %: 1 080 dolarů.
Pokud váš vlastní kapitál klesne pod 1080 dolarů, obdržíte výzvu k dodatkové úhradě. Xtrade zlikviduje vaše otevřené pozice.

 • Vlastní kapitál: 10 000 dolarů (10 000 dolarů + 0 dolarů).
 • Disponibilní zůstatek poté, co jste zakoupili podíly Google, je: 7 840 dolarů (10 000 dolarů - 2%*108 000 dolarů).
 • Zisk/ztráta = 0 dolarů.

13.00 - podíly Google klesnou na 510 dolarů.

 • 'Vlastní kapitál' je 4 000 dolarů (-6 000 dolarů + 10 000 dolarů).
 • Disponibilní zůstatek: 1,840 dolarů (10 000 dolarů - 2%*108 000 dolarů + 200*(510 dolarů - 540 dolarů)).
 • Zisk/ztráta = -6 000 dolarů (200*540 dolarů - 200*510 dolarů ).

13:15 - podíly Google klesnou na 495 dolarů. Obdržíte výzvu k dodatkové úhradě a Xtrade zlikviduje vaší pozici.

 • Vlastní kapitál: 1 000 dolarů (-9 000 dolarů + 10 000 dolarů).
 • Disponibilní zůstatek: 0 dolarů (10 000 dolarů - 2 %*118 000 dolarů + 200*(495 dolarů - 540 dolarů)).
 • Zisk/ztráta = -9 000 dolarů (200*495 dolarů - 200*540 dolarů).

Výzvu k dodatkové úhradě jste obdrželi proto, protože váš vlastní kapitál činí 1 000 dolarů a potřebujete 1080 dolarů pro udržení otevřené pozice pro 200 podílů Google. Xtrade proto zlikviduje vaši pozici. Váš aktuální zůstatek je:

 • Vlastní kapitál: 1 000 dolarů.
 • Disponibilní zůstatek: 1 000 dolarů (Vklady - výběry + zisk/ztráta z uzavřených pozic).
 • Zisk/ztráta = 0 dolarů (žádné otevřené pozice).

Počáteční marže

Pokud chcete otevřít novou pozici, váš disponibilní účetní vlastní kapitál musí přesáhnout požadavek na úroveň počáteční marže obchodu. Úrovně marží se u různých finančních nástrojů liší.

Celkovou požadovanou marži si můžete zobrazit v záložce Můj účet na levé straně stránky obchodní platformy. Berte prosím na vědomí, že vaše počáteční marže je monitorována průběžně v reálném čase.

Úroveň udržovací marže

Pokud chcete udržet novou pozici otevřenou, vlastní kapitál na vašem účtu musí být vyšší než celková úroveň udržovací marže. Požadavky na úroveň udržovací marže jsou specifické pro každý finanční nástroj. Xtrade vždy zobrazuje úroveň udržovací marže pro každý jednotlivý nástroj.

Udržovací marži si můžete zobrazit v záložce Můj účet na levé straně hlavní stránky. Berte prosím na vědomí, že vaše udržovací marže je monitorována průběžně v reálném čase.

Bezpečnostní opatření

 Pokud doplňková marže není poskytnuta, pro zachování bezpečnosti vašich financí Xtrade automaticky uzavře pozice vaším jménem. Pamatujte, čím vyšší pákový poměr, tím vyšší je riziko vaší ztráty vloženého kapitálu. Pákový poměr může působit jak ve výš prospěch tak k vaší škodě.

Obchodování s CFD je spojeno s vysokým rizikem ztráty. Obchodování FX/CFD zahrnuje značnou míru rizika a můžete ztratit celý svůj investovaný kapitál. Ujistěte se, že jste pochopil/a rizika.