xtrade logo

Obchodní informace

Ověření účtu

Děkujeme, že jste si otevřel/a účet u společnosti Xtrade. Kvůli našim regulatorním povinnostem je naší prioritou zabezpečení klienta. Proto požadujeme specifické identifikační dokumenty. Tyto dokumenty musí být dodány společnosti Xtrade, aby bylo možné zahájit obchodování.
Pokud se rozhodnete zaslat nám dokumenty naskenované, doporučujeme vám použít následující nastavení: 200 dpi, černobílé provedení (bez barev), formát souboru zvolte JPEG, rozlišení vyberte 24 bits.
Dokumenty lze také vyfotografovat chytrým telefonem a nahrál buď na: Karta Web Trader Možnosti účtu > Ověření účtu nebo prostřednictvím mobilní aplikace: Nápověda a podpora > Nový předmět > Nahrát soubor.
Dále zajistěte, že jste vyplnili posouzení vhodnosti, krok 2 našeho registračního procesu, který popisuje vaše zkušenosti, aktivitu a další znalosti.

Žádáme vás o zaslání následujících dokumentů:
ID

Platný doklad totožnosti s fotografií

Na dokladu musí být čitelně uvedeno vaše jméno a datum narození. Doklad rovněž nesmí mít prošlou dobu platnosti. Ideálními doklady totožnosti jsou cestovní pas nebo řidičský průkaz. Jméno na dokladu musí souhlasit se jménem, které jste uvedli ve své přihlášce.
Address

Potvrzení trvalého bydliště

Adresa musí souhlasit s adresou, kterou jste vedli ve své přihlášce. Jako potvrzení nám můžete zaslat fakturu (za spotřebovanou elektřinu, vodu nebo telefonní účet), výpis z bankovního účtu, leasingovou nebo hypotéční smlouvu. Vezměte prosím na vědomí, že zaslané účty nesmí být starší než 3 měsíce. Zkontrolujte si, že na účtu je uvedeno vaše jméno, adresa a jméno společnosti, která fakturu vydala. Všechny tyto údaje musí být dobře čitelné.
Obchodování s CFD je spojeno s vysokým rizikem ztráty. Obchodování FX/CFD zahrnuje značnou míru rizika a můžete ztratit celý svůj investovaný kapitál. Ujistěte se, že jste pochopil/a rizika.