xtrade logo

Obchodní informace

CFD: Stručný úvod

Kontrakty na vyrovnání rozdílů (CFD) je investiční nástroj, který byl vytvořen s cílem přinést obchodníkům výhody z vlastnění podílových, indexových, forexových a komoditních pozic, aniž by ve skutečnosti vlastnili samotný podkladový nástroj. Obchodník uzavře kontrakt s CFD za určitou cenu a rozdíl mezi touto cenou a cenou, za kterou je uzavřen, se zúčtuje v hotovosti.

Je důležité mít na paměti, že při obchodování s CFD je možné přijít o celou investici nebo o její část.

Xtrade věří, že s rostoucí oblibou CFD se CFD stane preferovaným způsobem obchodování na finančních trzích. Majíce toto na zřeteli, Xtrade nabízí svým obchodníkům CFD, které jsou oblíbené na finančním trhu. Našim obchodníkům poskytujeme výhodu obchodování s CFD s marží využitím finanční páky. Obchodování s CDF umožňuje obchodníkům obchodovat portfolio podílů, indexů nebo komodit, aniž by museli vázat velké množství kapitálu. Umožněním přístupu k obchodní platformě Xtrade je složitost obchodování s CFD na devizovém trhu z větší části odstraněna. Vysoké náklady a zpoždění ve fyzickém dodání akcií, registrace a všechny poplatky uložení/bezpečné úschovy, které musí makléř řešit, jsou odstraněny a vám to ušetří čas i peníze.

Příklad:

Rozhodnete se, že nakoupíte podíly Google. Namísto nákupu 1 000 podílů společnosti Google od makléře si na obchodní platformě Xtrade zakoupíte 1 000 CFD společnosti Google. Pokud dojde k na poklesu podílů Google o 4 dolary, mohli byste se dostat do ztráty ve výši 4 000 dolarů. Pokud však dojde k nárůstu cen podílů Google o 4 dolary na jeden kus, potom vám to přinese zisk 4 000 dolarů, stejně jako kdybyste zakoupili skutečné podíly.

Pravidla pro realizaci příkazů
Obchodování s CFD je spojeno s vysokým rizikem ztráty. Obchodování FX/CFD zahrnuje značnou míru rizika a můžete ztratit celý svůj investovaný kapitál. Ujistěte se, že jste pochopil/a rizika.