xtrade logo

Obchodujte s deriváty se společností Xtrade

Naše silná a inovační obchodní platforma vám nabízí konkurenceschopné rozsahy a zisky prostřednictvím naší široké škály nástrojů CFD.

Obchodujte s CFD s Xtrade

Kontrakty na vyrovnání rozdílů (CFD) s Xtrade – flexibilní způsob obchodování na na finančních trzích.

Obchodování s CFD umožňuje obchodníkovi zaujmout pozici k budoucí hodnotě aktiva bez ohledu na to, zda se obchodník domnívá, že hodnota poroste nebo bude klesat.

Začněte už teď! Obchodujte formou CFD s podíly, komoditami, indexy nebo forexem.

Bez provizí – Pevná rozpětí!

Pevná rozpětí mezi nákupními a prodejními cenami. Využijte obchodování bez provizí! Pro zobrazení poplatků Klikněte zde.

Obchodujte s CFD s finanční pákou

Získejte výhodu nízkých marží u CFD. Využijte toho, že se dobře zviditelníte na finančním trhu za pomocí relativně malého množství kapitálu.

Vydělejte na změnách tržních cen

Použijte tržní predikce pro nastavení vaší otevření pozice pro nákup nebo prodej. Aktiva prodávejte nebo držte.

Otevřete obchodní účet u Xtrade

Založení účtu ve společnosti Xtrade trvá méně než 2 minuty. Doplňujte prostředky na účtu kreditní kartou, bankovním převodem nebo z účtu Skrill.

Seznam CFD

POPIS PRODUKTU PRO „KONTRAKTY NA VYROVNÁNÍ ROZDÍLŮ“ (CFD)

Obchodní podmínky

Klient potvrzuje a rozumí, že společnost nebude klientovi poskytovat žádné rady týkající se CFD, podkladových prostředků pro CFD a (existují-li) burz, kde se s podkladovými prostředky obchoduje, ani nebude provádět investiční doporučení včetně případů, kdy klient o podobné rady a/nebo doporučení požádá. Klient je povinen provádět veškerá investiční rozhodnutí samostatně.

Maximální přípustná ztráta

Dle definice CFD (kontrakty na rozdíl) nepropůjčují žádná práva (nebo povinnosti) týkající se podkladového prostředku. Společnost je povinna připsat (nebo v jistých případech odepsat) na obchodní účet klienta finanční částku uzavřeného kontraktu CFD. Tato finanční částka musí představovat rozdíl mezi počáteční a konečnou cenou pozice CFD (otevřená a uzavřená na základě jednání klienta) bez vzniklých prémiových poplatků. Tento čistý výsledek může být buď záporný (ztráta) nebo kladný (zisk). Maximální možná ztráta pro libovolného klienta není pouze marže používaná k otevření pozice CFD, ale může činit část nebo celý vklad klienta na jeho/jejím obchodním účtu. Když se ztráty klienta zvětší do velikosti vkladu, všechny otevřené pozice budou zlikvidovány a jeho dostupný zůstatek bude roven 0. V případě, kdy zůstatek klienta sahá pod 0 (tj. záporný zůstatek), společnost vrátí uvedený zůstatek na 0 (ochrana před záporným zůstatkem), podle pravidel předpisů. Viz číselný příklad níže.

Nestálost:

Cena CFD je odvozena z ceny podkladového prostředku (včetně akcií, indexů, komodit a ETF; viz naše část Seznam CFD, kde naleznete podrobnosti), která může být vysoce nestálá. Ceny finančních nástrojů a podkladových prostředků mohou rychle kolísat a ve velkých intervalech mimo kontrolu klienta a společnost. Za jistých podmínek trhu nemusí být možné, aby byl příkaz klienta proveden v uvedených cenách. Ceny finančních nástrojů a podkladových prostředků budou ovlivněny, mimo jiné, měnícími se národními a mezinárodními politickými a ekonomickými událostmi a přetrvávajícími podmínkami na příslušném trhu.

Mimoburzovní transakce v derivátových finančních nástrojích:

CFD nabízené společností představují mimoburzovní transakce (tj. přepážkové) a online obchodní platformy, které společnost nabízí, nejsou propojeny s regulovaným trhem nebo multilaterálním obchodním zařízením, například schválenými burzami.


Obchodní podmínky jsou stanoveny společností a podle závazků musíme poskytovat nejlepší provedení, jednat rozumně a v souladu s našimi klientskými smlouvami a našimi Nejlepšími zájmy a zásadami provedení příkazu. Každé CFD a to, které klient otevře prostřednictvím naší obchodní platformy vede k zadání objednávky u společnosti; takové objednávky lze uzavřít pouze se společností a nejsou přenosné na další osoby.

Finanční páka:

Aby bylo možné provést příkaz CFD, klient je povinen financovat a udržovat marži. Marže je obvykle relativně rozumná částka úměrná celkové nominální hodnotě kontraktu v penězích. To znamená, že klient bude obchodovat pomocí „páky“. Proto relativně malé pohyby trhu mohou vést k úměrně větším pohybům v hodnotě pozice klienta, buď ve prospěch, nebo neprospěch klienta.

Pokud se trh pohybuje proti pozici klienta a/nebo dojde ke zvýšení marže, klient může být požádán o vložení dalších prostředků během krátké doby k zachování své pozice. Nedodržení žádosti o vložení dalších prostředků může vést k uzavření jeho pozice.


Klienti musí sledovat své obchodní účty a provést vhodné akce, jelikož páka násobí ztráty a/nebo zisky. Společnost nesleduje účty klientů a nemůže provádět žádná rozhodnutí týkající se otevřených pozic jménem klienta.


Příklad:

Předpokládejme, že klient vložil na svůj obchodní účet 2000 USD a efektivní použitá páka činí 1:100. Proto maximální možná nominální hodnota, se kterou může klient obchodovat, činí 200 000 USD (100 páka X 2000 USD).


Předpokládejte, že klient otevřel pozici CFD s nominální hodnotou 100 000 USD (počáteční marže použitá pro tuto pozici činí 1 000 USD). Pokud se podkladový trh posune o 2,1 % proti klientovi, dojde ke snížení prostředků klienta o 2 100 USD a následkem toho bude pozice automaticky uzavřena a klient přijde o vloženou částku. Jelikož klientem vložená částka činila 2 000 USD a ztráty dosahovaly 2 100, klient přijde o své vložené peníze, ale nebude povinen doplatit zbývajících 100 USD.


A naopak pohyb trhu 2,1 % ve prospěch klienta povede ke zvýšení prostředků o 2 100 USD, které nebudou připsány na obchodní účet klienta, dokud klient pozici neuzavře.


Vezměte na vědomí, že pro zjednodušení se ve výše uvedeném příkladu neuvažuje efekt komisních poplatků (například prémiových poplatků). Chcete-li se dozvědět více o poplatcích společnosti a nebo komisních poplatcích klikněte zde.

Zmírnění rizika

Společnost nabízí nástroje na zmírnění rizika, například zastavení při ztrátě, které dokáží omezit částku, o kterou klient přijde.

Klient je zodpovědný za umístění pokynu zastavení při ztrátě na základě vlastní iniciativy. Při použití zastavení při ztrátě po otevření pozice se taková pozice automaticky uzavře na základě limitů zvolených klientem.


Klient však potvrzuje a přijímá, že tyto nástroje pro zmírňování rizik nezaručují svoji neustálou správnou funkci, což platí zvláště v situaci, kdy jsou nepříznivé podmínky na trhu. Navíc za jistých podmínek na trhu může být cena provedení příkazu zastavení při ztrátě horší než cena nastavená klientem a realizované ztráty mohou být větší než očekávané.

Podstata a vlastnosti produktu

Obchodování s CFD je velmi spekulativní a velmi riskantní a není vhodné pro každého, ale pouze pro investory, kteří:


  1. rozumí, potvrzují a jsou ochotni přebírat ekonomická, právní a další zahrnutá rizika.
  2. vzít v úvahu své osobní finanční okolnosti, finanční zdroje, životní styl a povinnosti a schopnost zvládnout ztrátu celé finanční investice.
  3. mají znalost a zkušenosti k pochopení obchodování s CFD.

Finanční nástroje, které společnost nabízí, jsou obecně CFD, tj. jde o derivátové finanční nástroje, jejichž hodnota je odvozena od řady podkladových prostředků (například akcií obchodovaných na burzách, měnových párů, komoditních futures a ETF).

Připraveni obchodovat?

Začněte se svým účtem Xtrade ještě dnes

Obchodování s CFD je spojeno s vysokým rizikem ztráty. Obchodování FX/CFD zahrnuje značnou míru rizika a můžete ztratit celý svůj investovaný kapitál. Ujistěte se, že jste pochopil/a rizika.