xtrade logo

Obchodujte s deriváty se společností Xtrade

Naše silná a inovační obchodní platforma vám nabízí konkurenceschopné rozsahy a zisky prostřednictvím naší široké škály nástrojů CFD.

Obchodujte s CFD s Xtrade

Kontrakty na vyrovnání rozdílů (CFD) s Xtrade – flexibilní způsob obchodování na na finančních trzích.

Obchodování s CFD umožňuje obchodníkovi zaujmout pozici k budoucí hodnotě aktiva bez ohledu na to, zda se obchodník domnívá, že hodnota poroste nebo bude klesat.

Začněte už teď! Obchodujte formou CFD s podíly, komoditami, indexy nebo forexem.

Bez provizí – Pevná rozpětí!

Pevná rozpětí mezi nákupními a prodejními cenami. Využijte obchodování bez provizí! Pro zobrazení poplatků Klikněte zde.

Obchodujte s CFD s finanční pákou

Získejte výhodu nízkých marží u CFD. Využijte toho, že se dobře zviditelníte na finančním trhu za pomocí relativně malého množství kapitálu.

Vydělejte na změnách tržních cen

Použijte tržní predikce pro nastavení vaší otevření pozice pro nákup nebo prodej. Aktiva prodávejte nebo držte.

Otevřete obchodní účet u Xtrade

Založení účtu ve společnosti Xtrade trvá méně než 2 minuty. Doplňujte prostředky na účtu kreditní kartou, bankovním převodem nebo z účtu Skrill.

Seznam CFD

POPIS PRODUKTU PRO „KONTRAKTY NA VYROVNÁNÍ ROZDÍLŮ“ (CFD)

Obchodní podmínky

Klient potvrzuje a rozumí, že společnost nebude klientovi poskytovat žádné rady týkající se CFD, podkladových prostředků pro CFD a (existují-li) burz, kde se s podkladovými prostředky obchoduje, ani nebude provádět investiční doporučení včetně případů, kdy klient o podobné rady a/nebo doporučení požádá. Klient je povinen provádět veškerá investiční rozhodnutí samostatně.

Maximální přípustná ztráta

Dle definice CFD (kontrakty na rozdíl) nepropůjčují žádná práva (nebo povinnosti) týkající se podkladového prostředku. Společnost je povinna připsat (nebo v jistých případech odepsat) na obchodní účet klienta finanční částku uzavřeného kontraktu CFD. Tato finanční částka musí představovat rozdíl mezi počáteční a konečnou cenou pozice CFD (otevřená a uzavřená na základě jednání klienta) bez vzniklých prémiových poplatků. Tento čistý výsledek může být buď záporný (ztráta) nebo kladný (zisk). Maximální možná ztráta pro libovolného klienta není pouze marže používaná k otevření pozice CFD, ale může činit část nebo celý vklad klienta na jeho/jejím obchodním účtu. Když se ztráty klienta zvětší do velikosti vkladu, všechny otevřené pozice budou zlikvidovány a jeho dostupný zůstatek bude roven 0. V případě, kdy zůstatek klienta sahá pod 0 (tj. záporný zůstatek), společnost vrátí uvedený zůstatek na 0 (ochrana před záporným zůstatkem), podle pravidel předpisů. Viz číselný příklad níže.

Nestálost:

Cena CFD je odvozena z ceny podkladového prostředku (včetně akcií, indexů, komodit a ETF; viz naše část Seznam CFD, kde naleznete podrobnosti), která může být vysoce nestálá. Ceny finančních nástrojů a podkladových prostředků mohou rychle kolísat a ve velkých intervalech mimo kontrolu klienta a společnost. Za jistých podmínek trhu nemusí být možné, aby byl příkaz klienta proveden v uvedených cenách. Ceny finančních nástrojů a podkladových prostředků budou ovlivněny, mimo jiné, měnícími se národními a mezinárodními politickými a ekonomickými událostmi a přetrvávajícími podmínkami na příslušném trhu.

Mimoburzovní transakce v derivátových finančních nástrojích:

CFD nabízené společností představují mimoburzovní transakce (tj. přepážkové) a online obchodní platformy, které společnost nabízí, nejsou propojeny s regulovaným trhem nebo multilaterálním obchodním zařízením, například schválenými burzami.


Obchodní podmínky jsou stanoveny společností a podle závazků musíme poskytovat nejlepší provedení, jednat rozumně a v souladu s našimi klientskými smlouvami a našimi Nejlepšími zájmy a zásadami provedení příkazu. Každé CFD a to, které klient otevře prostřednictvím naší obchodní platformy vede k zadání objednávky u společnosti; takové objednávky lze uzavřít pouze se společností a nejsou přenosné na další osoby.

Finanční páka:

Aby bylo možné provést příkaz CFD, klient je povinen financovat a udržovat marži. Marže je obvykle relativně rozumná částka úměrná celkové nominální hodnotě kontraktu v penězích. To znamená, že klient bude obchodovat pomocí „páky“. Proto relativně malé pohyby trhu mohou vést k úměrně větším pohybům v hodnotě pozice klienta, buď ve prospěch, nebo neprospěch klienta.

Pokud se trh pohybuje proti pozici klienta a/nebo dojde ke zvýšení marže, klient může být požádán o vložení dalších prostředků během krátké doby k zachování své pozice. Nedodržení žádosti o vložení dalších prostředků může vést k uzavření jeho pozice.


Klienti musí sledovat své obchodní účty a provést vhodné akce, jelikož páka násobí ztráty a/nebo zisky. Společnost nesleduje účty klientů a nemůže provádět žádná rozhodnutí týkající se otevřených pozic jménem klienta.


Příklad:

Předpokládejme, že klient vložil na svůj obchodní účet 2000 USD a efektivní použitá páka činí 1:100. Proto maximální možná nominální hodnota, se kterou může klient obchodovat, činí 200 000 USD (100 páka X 2000 USD).


Předpokládejte, že klient otevřel pozici CFD s nominální hodnotou 100 000 USD (počáteční marže použitá pro tuto pozici činí 1 000 USD). Pokud se podkladový trh posune o 2,1 % proti klientovi, dojde ke snížení prostředků klienta o 2 100 USD a následkem toho bude pozice automaticky uzavřena a klient přijde o vloženou částku. Jelikož klientem vložená částka činila 2 000 USD a ztráty dosahovaly 2 100, klient přijde o své vložené peníze, ale nebude povinen doplatit zbývajících 100 USD.


A naopak pohyb trhu 2,1 % ve prospěch klienta povede ke zvýšení prostředků o 2 100 USD, které nebudou připsány na obchodní účet klienta, dokud klient pozici neuzavře.


Vezměte na vědomí, že pro zjednodušení se ve výše uvedeném příkladu neuvažuje efekt komisních poplatků (například prémiových poplatků). Chcete-li se dozvědět více o poplatcích společnosti a nebo komisních poplatcích klikněte zde.

Zmírnění rizika

Společnost nabízí nástroje na zmírnění rizika, například zastavení při ztrátě, které dokáží omezit částku, o kterou klient přijde.

Klient je zodpovědný za umístění pokynu zastavení při ztrátě na základě vlastní iniciativy. Při použití zastavení při ztrátě po otevření pozice se taková pozice automaticky uzavře na základě limitů zvolených klientem.


Klient však potvrzuje a přijímá, že tyto nástroje pro zmírňování rizik nezaručují svoji neustálou správnou funkci, což platí zvláště v situaci, kdy jsou nepříznivé podmínky na trhu. Navíc za jistých podmínek na trhu může být cena provedení příkazu zastavení při ztrátě horší než cena nastavená klientem a realizované ztráty mohou být větší než očekávané.

Podstata a vlastnosti produktu

Obchodování s CFD je velmi spekulativní a velmi riskantní a není vhodné pro každého, ale pouze pro investory, kteří:


  1. rozumí, potvrzují a jsou ochotni přebírat ekonomická, právní a další zahrnutá rizika.
  2. vzít v úvahu své osobní finanční okolnosti, finanční zdroje, životní styl a povinnosti a schopnost zvládnout ztrátu celé finanční investice.
  3. mají znalost a zkušenosti k pochopení obchodování s CFD.

Finanční nástroje, které společnost nabízí, jsou obecně CFD, tj. jde o derivátové finanční nástroje, jejichž hodnota je odvozena od řady podkladových prostředků (například akcií obchodovaných na burzách, měnových párů, komoditních futures a ETF).

Obchodování s forexem prostřednictvím CFD služby Xtrade

Devizový trh (Forex, FX nebo měnový trh) je globální, finanční trh pro obchodování s měnami. Jedná se o silně obchodovatelný mezinárodní trh s objemem přesahujícím 4 biliony denně.

Využijte výhod stát se součástí stále rostoucí komunity online obchodování s měnou a začněte obchodovat s hlavními FX páry, jako např. EUR/USD, USD/JPY a GBP/USD.

Bez provizí – Pevná rozpětí!

Pevná rozpětí mezi nákupními a prodejními cenami: EUR/USD 2-5 pipy. Využijte obchodování bez provizí! Pro zobrazení poplatků Klikněte zde.

Profesionální podpora obchodování

Naše grafy, analytické a automatizované sady nástrojů vám poskytnou potřebnou konkurenční výhodu, abyste se mohli úspěšně podílet na nejvýnosnějších měnových párech finančních trhů.

Obchodujte s forexem s finanční pákou

Dosáhněte potenciálně vyššího výnosu z investice použitím finanční páky CFD. Nezapomeňte, že pákový efekt zvětšuje prostor jak pro zisky, tak i pro ztráty, a proto při používání pákového efektu byste měl/a být opatrný/á.

Otevřete reálný účet a začněte obchodovat už teď!

Založení účtu ve společnosti Xtrade trvá méně než 2 minuty. Doplňujte prostředky na účtu kreditní kartou, bankovním převodem nebo z účtu Skrill.

Forexový seznam

Obchodujte s podíly CFD online s Xtrade

Získejte náskok s plně flexibilními službami specializovanými na obchodování s podíly.

Kontrakty na vyrovnání rozdílů (CFD) vám nabízí výhody obchodování s podíly. Využijte tržní příležitosti pouze s vkladem marže na skutečné podíly.

Při obchodování s CFD jednoduše investujete do očekávání, že cena poroste nebo bude klesat. Nemusíte kupovat nebo prodávat skutečné podíly.

Začněte obchodovat s akciemi

Obchodujte s podíly CFD na největších světových trzích: USA, Německo, Španělsko, Francie a další. Pro zobrazení poplatků Klikněte zde.

Předem si nadefinujte zisk a ztrátu

Nastavte si automatické limity svých obchodů. Použijte nástroje platformy Xtrade, kdy se vaše pozice automaticky uzavřou při dosažení stanovené ceny.

Otevřete reálný účet - snadno a rychle

Založení účtu ve společnosti Xtrade trvá méně než 2 minuty. Doplňujte prostředky na účtu kreditní kartou, bankovním převodem nebo z účtu Skrill.

Seznam podílů

Obchodujte s CFD indexy online s Xtrade

CFD akciové indexy jsou finanční nástroje, které představují hodnotu indexových seskupení veřejně obchodovaných společností. Obchodování s CFD indexy vám nabízí širokou škálu investičních příležitostí. Potenciálně můžete profitovat z rostoucích nebo klesajících trhů.

Diverzifikujte své portfolio

Obchodujte s hlavními globálním indexy celého světa, např. S&P 500, Dow Jonesův index, NASDAQ, Německo 30, Japonsko 225, a získejte okamžitý přístup ke globálním průmyslovým odvětvím a ekonomice.

Bez provizí! – Pevná rozpětí

Pevná rozpětí mezi nákupními a prodejními cenami. Využijte obchodování bez provizí! Pro zobrazení poplatků Klikněte zde.

Globální indexy CFD s pákovým efektem

Využijte nízké částky rozprostřeného kapitálu a zvyšte účinek svého obchodování na vysoké částky. Nezapomeňte, že pákový efekt zvětšuje prostor jak pro zisky, tak i pro ztráty, a proto při používání pákového efektu byste měl/a být opatrný/á.

Indexové kurzy v reálném čase

Začněte obchodovat už teď a získejte přístup ke kurzům indexů v reálném čase. Kontinuální aktualizace grafů v reálném čase umožňuje dlouhodobou analýzu kurzových změn.

Otevřete reálný účet – rychle a snadno

Založení účtu ve společnosti Xtrade trvá méně než 2 minuty. Doplňujte prostředky na účtu kreditní kartou, bankovním převodem nebo z účtu Skrill.

Seznam indexů

Obchodujte s CFD komoditami s Xtrade

Získejte okamžitý přístup k nejoblíbenějším komoditám, které jsou k dispozici přímo na naší obchodní platformě: Zlato, ropa, stříbro a další. S Xtrade můžete obchodovat s komoditami naprosto stejným způsobem jako s měnovými páry, bez fyzického nákupu nebo prodeje komodity.

Bez provizí – Pevná rozpětí!

Pevná rozpětí mezi nákupními a prodejními cenami. Využijte obchodování bez provizí! Pro zobrazení poplatků Klikněte zde.

Obchodujte s CFD komoditami s finanční pákou

Obchodujte na každém komoditním trhu, který nabízíme, od surové ropy a drahých kovů, po kávu, bavlnu a další měkké komodity. Pákový efekt CFD vám dovoluje používat rozprostřené zůstatky a zesilovat tak hodnotu vaší obchodní pozice. Nezapomeňte, že pákový efekt zvětšuje prostor jak pro zisky, tak i pro ztráty, a proto při používání pákového efektu byste měl/a být opatrný/á.

Předem stanovte pozici příkazu

Použijte své tržní předpovědi k nastavení své otevírací pozice pro nákup či prodej. Obchodujte s příležitostmi, které vznikají ze stoupajících a klesajících tržních trendů.

Kontrola nad zisky a ztrátami

Pomocí našich nejmodernějších obchodních nástrojů si můžete nastavit předem definované limity zisku/ztráty. Pokud dojde k dosažení cílů, vaše pozice se uzavře.

Založení účtu ve společnosti Xtrade trvá méně než 2 minuty. Doplňujte prostředky na účtu kreditní kartou, bankovním převodem nebo z účtu Skrill.

Seznam komodit

Obchodujte ETF s Xtrade

Objevte nový způsob obchodování s naší řadou ETF.

ETF (Exchange traded funds, trhem obchodované prostředky) jsou obchodovatelné bezpečnostní produkty, připravené z výběru nebo koše souvisejících nástrojů. Jsou určeny ke sledování výkonu sektorů, komodit, cenných papírů, měn, indikátorů a měřítek volatility.

ETF zajišťují vystavení portfolia finančních instrumentů, mají však přidanou výhodu toho, že se s nimi obchoduje jako s akciemi na burze.

Bez provizí – Pevná rozpětí!

Pevná rozpětí mezi nákupními a prodejními cenami. Využijte obchodování bez provizí! Pro zobrazení poplatků Klikněte zde.

Profesionální obchodní nástroje

Mějte neustálý přehled a vzdělávejte se prostřednictvím tržních dat v reálném čase a velkého výběru pokročilých grafů, analytických a sad automatických nástrojů, nabízených na všech našich platformách – webových, mobilních i na tabletech.

Široká různorodost nástrojů

Maximalizujte své obchodní zkušenosti díky více než 1 000 finančních nástrojů a více než 25 ETF k obchodování.

Založení účtu ve společnosti Xtrade trvá méně než 2 minuty. Doplňujte prostředky na účtu kreditní kartou, bankovním převodem nebo z účtu Skrill.

Seznam ETF

Obchodujte s vládními dluhopisy pomocí služby Xtrade CFD

Objevte nový způsob obchodování s naší řadou předních dluhových nástrojů.

Vládní dluhové CFD jsou finanční nástroje, které sledují hodnotu nejdůležitějších vládních cenných papírů poskytujících úroky na světě. Jsou navrženy ke sledování výkonnosti amerických 5, 10 a 30letých pokladničních poukázek, britských vládních poukázek Gilt Long a 10letých evropských dluhopisů.

Tyto nové CFD přináší dostupnost světa vládních dluhů a mají přidanou výhodu obchodovatelnosti, kdykoliv jsou příslušné burzy otevřené.

Bez provizí – pevné spready!

Pevné spready mezi nákupními a prodejními cenami.Užijte si obchodování bez provizí!Pro zobrazení poplatků Klikněte zde.

Profesionální obchodní nástroje

Mějte neustálý přehled a vzdělávejte se prostřednictvím tržních dat v reálném čase a velkého výběru pokročilých grafů, analytických a sad automatických nástrojů, nabízených na všech našich platformách – webových, mobilních i na tabletech.

Široká různorodost nástrojů

Maximalizujte své obchodní zkušenosti díky finančním dluhovým nástrojům od vlád USA, Spojeného království a Německa.Založení účtu ve společnosti Xtrade trvá méně než 2 minuty. Doplňujte prostředky na účtu kreditní kartou, bankovním převodem nebo z účtu Skrill.

Seznam dluhopisů

Obchodujte s CFD kryptoměnami s Xtrade

Získejte okamžitý přístup k nejoblíbenějším kryptoměnám, které jsou k dispozici přímo na naší obchodní platformě: Bitcoin, Litecoin, Dash a Ethereum.

Obchodujte s nejžhavějšími nástroji finančního trhu, který připsal od začátku roku 2017 více než 1 500 %.


Ke konci roku 2016 bylo představeno a společně existuje více než 700 digitálních měn. V tomto případě není žádným překvapením, že během roku 2017 dosáhl celkový zobchodovaný objem na trhu digitálních měn 98 352 688 563 $. Tato fenomenální částka je ještě více ohromující, když zvážíme jednoduchý tak, že tento trh byl spuštěn před pouhými 8 lety.

Velkou výhodou digitálních měn je, že nejsou svázané s konkrétní zemí nebo bankou, což jim umožňuje být likvidní nejen během tradičních obchodních hodin, ale také v průběhu víkendů a prázdnin, a dostupnost jejich nepřetržitého obchodování.

Trh s digitálními měnami je velmi volatilní a prožívá dramatické trendy.

CFD kryptoměn

CFD kryptoměn (pro rozdíl nás kontaktujte) nabízí možnost obchodovat na trhu kryptoměn bez potřeby vlastnictví jakýchkoliv mincí.

CFD kryptoměn představuje smlouvu mezi kupujícím a prodávajícím, kde obvykle prodávající zaplatí kupujícímu rozdíl mezi aktuální hodnotou kryptoměny a její cenou na konci smlouvy.

Bez provizí – pevné spready!

Pevné spready mezi nákupními a prodejními cenami. Užijte si obchodování bez provizí! Pro zobrazení poplatků Klikněte zde.

Obchoduje CFD kryptoměn pomocí finanční páky

Zvětšete svůj obchodní potenciál pomocí pákového nástroje. Pamatujte, že páka může pracovat pro vás i proti vám a měli byste být při jejím využívání opatrní.Založení účtu ve společnosti Xtrade trvá méně než 2 minuty.Doplňujte prostředky na účtu kreditní kartou, bankovním převodem nebo z účtu Skrill.

Seznam kryptoměn

Připraveni obchodovat?

Začněte se svým účtem Xtrade ještě dnes

Obchodování s CFD je spojeno s vysokým rizikem ztráty. Obchodování FX/CFD zahrnuje značnou míru rizika a můžete ztratit celý svůj investovaný kapitál. Ujistěte se, že jste pochopil/a rizika.